આ બ્રહ્માંડના સર્વજીવને ખવરાવવું તે કરતા એક ભગવદીને જમાડવો તે અધિક છે – અક્ષરબ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી

હિંદુ ધર્મ આપણને શીખવે છે કે માનવ સેવા એ જ સૌથી મોટો ધર્મ છે. ભૂખ્યા ને ભોજન અને તરસ્યાને પાણી આપવું એ આપડી સંસ્કૃતિ માં છે. આપડા હિન્દૂ ધર્મ માં અનેક સાધુ એ એમના પૂરા જીવન કાળ દરમ્યાન માનવ સેવા કરી છે, જેવા કે જલારામ બાપા; જલારામ બાપા એ એમનું આખું જીવન કોઈ ની પાસે કઈ વગર માંગે ભૂખ્યા ને ભોજન આપ્યું છે. ઈસાઈ ધર્મ માં થઇ ગયેલ Mother Teresa એ પણ એમનું મોટા ભાગ નું જીવન ભારત માં રહીને માનવ સેવા કરી છે. અને એવા અનેક અગણિત લોકો જેવો ને ફક્ત અને ફક્ત માનવ સેવા માં શ્રદ્ધા છે.

માનવ સેવા

ભારત દેશ ના અનેક લોકો ને માનવ સેવા માં શ્રદ્ધા છે, ત્યાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય માં ભૂખ્યા ને ભોજન અને તરસ્યા ને પાણી આપવાની જગ્યા એ પોતાના કહેવાતા સાધુઓ ને આપો તો તમારું વધારે કલ્યાણ થશે એવું શીખવવામાં આવે છે. નીચે મુકેલ 2 photos BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા ધ્વારા બહાર પાડવા માં આવ્યા છે. જેમાં સ્પષ્ટ રીતે લખવામાં આવ્યું છે “એક જીવ ને ખવરાવા કરતા એક ભગવદી ને જમાડવો” – ગુણાતીતાનંદ સ્વામી;

શું એક ગરીબ ને ભોજન આપવું એના કરતા એક સાધુ ને ભોજન આપવું યોગ્ય છે? શું આ સાધુ ના લક્ષણ છે, ભૂખ્યા ને જમાડ્યા કરતા, પોતાનું પેટ પેલા ભરો? સ્વામિનારાયણ સાધુ ના કારણે જ પ્રચલિત થયેલા અમુક slogan અમુક સમય સાચા લાગે છે જેવા કે “સાધુ બનવું તો સ્વામિનારાયણ ના”. 

ધન ની લાલચ 

ઉપર મૂકેલ ફોટો માં ધન ની BAPS સ્વામિનારાયણ ને બવ લાલચ હોય એવું જણાઈ આવી રહ્યું છે. Photo ના હિસાબે, અહીંયા વહેલા તે પેહલા ના ધોરણે નામ નથી લખતા, અહીં ધન ની બાબત માં જનત પાસે થી કેટલા લઈ શકીયે એવું લાગે છે. 

આ આપડે વિચારવાનું રહ્યું કે માનવ સેવા કરવી અથવા તો એક લાલચી સાધુ ની સેવા કરવી. BAPS સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય નો રાજકારણ માં પગ પ્રસરેલા ના કારણે આપડે આમનો જનતા સામે અવરોધ ના કરી શકીયે, પણ આપડે આ લોકો ના મહેલો જેવા બનાવેલા મંદિર માં જવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ 

જો હિંદુ ધર્મ અને ભારત દેશ નું રક્ષણ કરવુ હોય તો આ લેખ share કરવાનું ના ભૂલતા .

9 thoughts on “આ બ્રહ્માંડના સર્વજીવને ખવરાવવું તે કરતા એક ભગવદીને જમાડવો તે અધિક છે – અક્ષરબ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી

Add yours

 1. બધે ગોળ-ગોળ છે! હવે તો ક્યાંથી કયાં જવું એ બિચારા ભોળા ભક્તોને સમજમાં નથી આવતું…

  ઘણાં વર્ષો પહેલાં મેં નોંધ્યું’તું.. કે, “તારી હાજરીની કોઇ સાબિતી હોય તો જલ્દી આપ ભગવાન, તારા ભક્તોને તું હોવાની ઘણી મોટી જાહેરાતો કરવી પડે છે!”

  મુળ લીંક – https://www.marobagicho.com/2012/he-bhagwan/

  Like

 2. Ek Bhagvadi ne jamadvo adhik che… The real sense of the Swamini Vaat is that such a sant who is the sustainer of Dharma is the liberator of the whole humanity… To feed the person who will liberate millions from the hunger of salvation is a greater deed. Thus do not take this literally… It has a deeper meaning… Lakshmījī ardhāngnā marī,

   te mārā santnī dāsī re;

  Aḍsaṭh tīrath mārā santne charaṇe,

   koṭi Gangā koṭi Kāshī re
  This is not a BAPS bhajan… Was sung by the great Saint Narsinh Mehta

  Before you do any Ninda of such a great sant remember these lines…
  Sant chāle tyā hu āgaḷ chālu,

   sant sūve tyā hu jāgu re;

  Je mārā santnī nindā kare chhe,

   tenā kuḷ sahit hu bhāngu re…

  Like

  1. Narsinh mehta also said
   Hari (Purn Purshottam Shri Krishna) na jan to mukti na mange
   Mange Janmo Janm avatar re….

   And look at your mahant bava, giving false hope of mukti to you…

   Where is Narsinh mehta where is your mahant.

   Like

   1. IF YOU CALL Mahant Swami Maharaj A BAWAA AGAIN I WILL WRITE A LETTER TO HIM SAYING HOW FRIKIN STUPID YOU ARE

    Like

 3. People need to be aware of the scam being made by baps regarding the new Umiya Dham. There are increasingly amounts of donations coming from baps swaminarayan Sanstha members to gain more power in the trustees board so that they can control more operations of the mandir to their favor. Note Baps doesn’t believe in Mataji. They are manipulating devotees to allow other Bhagwan and Mataji and include them in baps to influence more people. They’re basically doing the same thing they did with Hanuman mandirs and get control from them and drive people towards baps. Only reason I know is because I have friends whose relatives are huge donors and are trying to become trustees and were a part of the influx of donations from baps in Hanuman mandirs as well.

  Like

 4. They are the worst pest like islumic or Cristianos as they are trying to uproot Indias culture. Afterall a beggard who ran away from poverty struck life at chhapaiya vill. Of UP i. E. ‘Samyukta rajya’ under british. And settled in Gujarat after checking life conditions across Industtan, is proving venomous towards the Saints having higher standards than it. Viz. Saurashtra has Narsinh maheta, Jalaram, ranchhoddaas baapu, bajrangdasbaapu, mastram bapu, jamiyalsha dataar, satt adhaars- Mekran dada etc. who have proven direct dialings (sakshaatkaar) with the Supreme lords many times. They have rendered their entire lives after poor/laymen and this ‘imported’ mortal spy of Raj is trying to project itself supreme? Inspite of exposed lust, greed, pomp and selfish(relative prospering) business faith having laid threadbare many times. BC hell with xardhums hell with gujju bhuktaaz blind toward their brother or even nation.

  Like

  1. You are absolutely right.
   Kindly read this:
   http://ajitvadakayil.blogspot.com/2018/02/sanatana-dharma-hinduism-exhumed-and_12.html

   Rothschild converted an Indian into an avatar of Lord Vishnu more than 200 years ago.

   Swaminarayan ( Ghansham Pande ) was cultivated by Rothschild —to create fissures in Hinduism.

   Through the media they did false propaganda that this man mastered the Vedas, the Upanishads and Puranas by the age of seven –bull of the first order

   The British used him to run down Hinduism and Adi Shankaracharya. The British encouraged him to establish his own mutts to run down Adi Shankaracharya’s mutts. It was arranged that only his bloodline could be acharyas.

   He did propaganda about Lord krishna’s mistress Radha —when Radha did NOT exist.

   The British got him to publish laws ( like Manu ) Shikshapatri – laws which suited the invader.

   The British gave him money , land and power to build temples—and they would provide publicity in Rothschild media and even gun salutes as an avatar of god .

   Why should a white invader give gun salutes to a brown religious leader? What is the catch ?

   He was supposed to be Lord Vishnu himself cursed by Durvasa Maharishi to take an avatar – on earth as man.. TEE HEEEE !

   The Rothschild controlled media did lot of propaganda using high level British East India Company employees.

   Much before Gandhi this man was advocating that Hindus must practice Non-violence ( Ahimsa )—and if the British spat them on one cheek they must offer the other cheek.

   The British used him to drive a wedge between high castes and low castes.- to destroy Hindu unity—like the way they used BR Ambedkar and EVR Periyar later on.

   Like Raja Ram Mohan Roy, the British Christian missionaries used him to tom tom against Sati and Vedic animal sacrifices, which never existed.

   He did propaganda that Vedic priests ate beef.

   Swaminarayan was against animal sacrifices as carried out by Brahmin priests during Vedic rituals,

   Today this Rothschild created CON MAN – nay- God — has more than 15 million followers.

   Remember they have to power to harm you— for even today their gods are living conmen.. They have temples in the West – and have enough money.
   .
   capt ajit vadakayil

   Ref: http://ajitvadakayil.blogspot.com/2013/10/things-left-unsaid-capt-ajit-vadakayil.html

   Like

 5. Well, here’s the thing for me personally: I would rather help hundreds of people who really need help regarding education, food, getting married, etc. than making some organization richer, who already have billions of dollars.

  Yes there is a rule that everyone should donate in the name of God, but when they’re already capable of surviving for generations, what’s the need to donate all this much? And why they keep asking anyone and everyone just all the time for money?

  People these days don’t think about all this and just blindly donate. Of course, you’re free to do whatever you want with your money, but I believe in helping the needy rather than donating to people who are already filthy rich and eating 36 different dishes everyday and flying in private jets.

  Common sense.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: