રાજા હરિશ્ચંદ્ર – રાજા જેણે પોતાની પત્ની અને પુત્ર ને ધર્મ બચવા વેચ્યા

હરિષચંદ્ર સ્ટોરી – પ્રાચીન ભારતીય ઇતિહાસમાં રાજા હરિષચંદ્ર સત્ય અને સદ્ગુણનું પ્રતીક છે. તેઓ તેમના સત્ય અને પ્રતિબદ્ધતા માટે જાણીતા છે. Continue reading “રાજા હરિશ્ચંદ્ર – રાજા જેણે પોતાની પત્ની અને પુત્ર ને ધર્મ બચવા વેચ્યા”

Advertisements

Pramukh Swami against Navratri celebration

It is pity how money concentrated sampraday trying to change Sanatan Hindu Dharma. BAPS Pramukh Swami addressing assembly in UK to not to celebrate Navratri, Navratri is specially dedicated to ma Amba. Pramukh Swami knew that by their followers are spending money on Navratri; but asking BAPS followers not celebrate, he wanted to keep money in the sampraday.

Also, BAPS started playing garba in their halls by placing fake god in the center. This is a downfall for Hindu dharma; damage done by sampraday will hurt Hindu religion for years.

It is very well known that BAPS is biased towards the females; but we didn’t know that they’re also biased towards Maa Ambe. We should stop visiting such a temple where women are respected.

Story of Shiv and Sati

Story of Shiv and Sati

Shiv is the parmeshwar of the entire universe. Many names are associated with Shiv such as Rudra, Mahakal, Mahadev, Maheshwar, Mahesh and list goes on. Rudra is the purn avatar of Shiv, who resides in Kailash, Ved and Purans describes birth and death of all gods, but no ved or purans every described birth or death of Sada Shiv. Continue reading “Story of Shiv and Sati”

સ્વામિનારાયણ છોડો, અંધશ્રદ્ધા ત્યાગો

મોરારી બાપુ નું સ્લોગન “સત્ય, પ્રેમ, કરુણા”; એમાં સત્ય છે શ્રી રામ, પ્રેમ છે શ્રી કૃષ્ણ, અને કરુણા છે મહાદેવ; આ ત્રણે થી પાર એવા સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ એ અંધશ્રદ્ધા નું પ્રતીક છે. Continue reading “સ્વામિનારાયણ છોડો, અંધશ્રદ્ધા ત્યાગો”

3 Day Facebook Campaign (July 14 – July 16).

3 day campaign done on Facebook regarding story here about ‘Never marry your daughter in swaminarayan family – in Gujarati’. This true story will spread to Vaishnav family and they will keep their daughter from marring in swaminarayan family.

We targeted all ages of women on first 2 days, then start targeting women from age 15-35 cause that can save life of a daughter. We had numerous likes and shares. It tells us that people are aware of swaminarayan sampraday’s activity, but they don’t find a voice to act with. With $21.49 US budget, we reached 29826 people. Many likes and shares. Only swaminarayan people commented on the post, but more number of people liked the post, then commented. If you like to contribute for the cause, you can donate below.

Continue reading “3 Day Facebook Campaign (July 14 – July 16).”

Is BAPS Bhadresh Swami as the 6th prominent Acharya?

BAPS Swaminarayan Sampraday recently claimed Bhadresh Swami as the 6th prominent Acharya of Hinduism, but what is the truth behind it? Who declared Bhadresh Swami as 6th Acharya of Hinduism.  Continue reading “Is BAPS Bhadresh Swami as the 6th prominent Acharya?”

આ વાંચી ને તમે તમારી દીકરી ને સ્વામિનારાયણ ના ઘર માં કદી નહિ પરણાવશો

એક યુવતી એ અમારા Facebook page ધ્વારા અમને contact કર્યું અને એની સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય, Yogi Divine Society, માં એનું લગ્ન જીવન કેવું પસાર થઇ રહ્યું છે એ જણાવ્યું અને કેવી રીતે ધર્મ બદલવા માટે  જબરજસ્તી કરવામાં આવે છે. Yogi Divine Society ના સાધુ હરિ પ્રસાદ સ્વામી છે જે સોખડા, ગુજરાત માં આવેલું છે.  Continue reading “આ વાંચી ને તમે તમારી દીકરી ને સ્વામિનારાયણ ના ઘર માં કદી નહિ પરણાવશો”