સ્વામિનારાયણ છોડો અંધશ્રદ્ધા ત્યાગો

Hinduism

મોરારી બાપુ નું સ્લોગન “સત્ય, પ્રેમ, કરુણા”; એમાં સત્ય છે શ્રી રામ, પ્રેમ છે શ્રી કૃષ્ણ, અને કરુણા છે મહાદેવ; આ ત્રણે થી પાર એવા સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ એ અંધશ્રદ્ધા નું પ્રતીક છે.

Advertisements

3 Day Facebook Campaign (July 14 – July 16).

Uncategorized

3 day campaign done on Facebook regarding story here about ‘Never marry your daughter in swaminarayan family – in Gujarati’. This true story will spread to Vaishnav family and they will keep their daughter from marring in swaminarayan family.

We targeted all ages of women on first 2 days, then start targeting women from age 15-35 cause that can save life of a daughter. We had numerous likes and shares. It tells us that people are aware of swaminarayan sampraday’s activity, but they don’t find a voice to act with. With $21.49 US budget, we reached 29826 people. Many likes and shares. Only swaminarayan people commented on the post, but more number of people liked the post, then commented. If you like to contribute for the cause, you can donate below.

Is BAPS Bhadresh Swami as the 6th prominent Acharya?

Hinduism

BAPS Swaminarayan Sampraday recently claimed Bhadresh Swami as the 6th prominent Acharya of Hinduism, but what is the truth behind it? Who declared Bhadresh Swami as 6th Acharya of Hinduism. 

Crying Krishna

આ વાંચી ને તમે તમારી દીકરી ને સ્વામિનારાયણ ના ઘર માં કદી નહિ પરણાવશો

Hinduism

એક યુવતી એ અમારા Facebook page ધ્વારા અમને contact કર્યું અને એની સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય, Yogi Divine Society, માં એનું લગ્ન જીવન કેવું પસાર થઇ રહ્યું છે એ જણાવ્યું અને કેવી રીતે ધર્મ બદલવા માટે  જબરજસ્તી કરવામાં આવે છે. Yogi Divine Society ના સાધુ હરિ પ્રસાદ સ્વામી છે જે સોખડા, ગુજરાત માં આવેલું છે. 

Satya Prem Karuna Wallpaper

Hinduism, Wallpaper

Sankatmochan Hanuman Ashtak

Hinduism

Hanuman Ashtak 

Hanuman Ashtak

Hanuman Ashtak